Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om et regelverk som sikrer nok billige sosiale utleieboliger og hindrer bostedsløshet, med bakgrunn i mangelen på kommunal samordning og maksimalt prisnivå

Datert: 02.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Flere enn 6 000 personer er kastet ut fra sin bolig de siste åra. Mange av dem ventet på time på sosialkontoret. Alternativet for disse menneskene er hospits. Samtidig står kommunale og private utleieboliger tomme. Mangel på kommunal samordning, små og uoversiktlige hjelpetiltak og ingen krav til maksimalt prisnivå eller antall sosiale utleieboliger rammer folk med lite penger.

Ser statsråden behov for et nytt regelverk som sikrer nok billig sosiale utleieboliger og hindrer bostedsløshet?


Les hele debatten