Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til nærings- og handelsministeren

Datert: 06.03.2001
Spørsmålet er trukket tilbake

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Ved børsnotering av Telenor ble tegningsfristen utsatt i siste liten. Ifølge Aftenposten 6. mars 2001 mener Etisk Råd at staten har opptrådt rettsstridig i forbindelse med endringen av tegningsfristen. Etisk Råd mener saken er så alvorlig at den "har bidratt til å svekke markedets integritet og tilliten til dette og bransjen".

Mener statsråden at håndteringen av utsatt tegningsfrist ble håndtert ideelt fra statens og Telenors side?


Les hele debatten