Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til helseministeren

Om å få fullført arbeidene med isolat ved det nye Rikshospitalet

Datert: 07.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): Installasjonene for isolat av pasienter er ennå ikke fullført i henhold til de krav som må tilfredsstilles for å sikre pasienter og ansatte ved det nye Rikshospitalet. Pasienter som må være i isolat, må bringes til andre sykehus.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å kunne fullføre arbeidene med isolat ved Rikshospitalet, og når forventer han at isolatet kan tas i bruk?


Les hele debatten