Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om kritikkverdige forhold ved barneavdelingen ved Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal hva gjelder korridorpasienter og barn som må isoleres

Datert: 07.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det har i den senere tid fremkommet svært kritikkverdige forhold ved barneavdelingen ved Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, både når det gjelder bruk av korridorpasienter som følge av plassmangel og meget kummerlige forhold for barn som må isoleres grunnet fare for smitte fra andre pasienter.

Vil statsråden ta et initiativ overfor fylkeskommunen slik at en kan få en permanent løsning på problemene ved barneavdelingen, og at ikke barna må lide grunnet dårlig prioritering?


Les hele debatten