Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til barne- og familieministeren

Om aukande foreldrebetaling i barnehagane, og å påverke kommunane til å ta større ansvar for å få lavare satsar

Datert: 01.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Fleire kommunar aukar no foreldrebetalinga i barnehagane. Mange foreldre er fortvila over denne utviklinga, og det vil medføre at fleire vil måtte takka nei til barnehageplassar.

På kva måte kan statsråden påverke kommunane til å ta større ansvar for å få lavare barnehagesatsar?


Les hele debatten