Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren

Om uakseptabelt høg foreldrebetaling i barnehagane mange stader, og kostnadsfordelingsmålet med 50 pst. på staten, 30 på kommunane og 20 på foreldra

Datert: 02.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): 7 av 10 kommunar svarer i ei undersøking Kommunal Rapport har gjort at dei har auka eller kjem til å auke foreldrebetalinga i barnehagane i år. Mange stader er det uakseptabel høg foreldrebetaling. Målet er at staten innan 2005 skal dekke 50 pst. av kostnadene, kommunane 30 pst. og foreldra 20 pst..

Korleis vil statsråden nå denne målsettinga?


Les hele debatten