Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at en pasient ble nektet hjelp ved Stensby sykehus etter en operasjon i Tyskland, pga. påstått smittefare

Datert: 07.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En pasient kom tilbake etter en operasjon i Tyskland og skulle få stingene fjernet ved Stensby sykehus på Eidsvoll. Etter å ha blitt nektet hjelp på grunn av påstått smittefare, fikk hun omsider en avtale, men ble avvist og sendt hjem. Etter å ha henvendt seg til fylkeslegen ble saken omsider ordnet. Slike episoder etter godkjent behandling i utlandet kan ikke aksepteres.

Kan jeg be statsråden bekrefte at det vil bli sørget for at ikke andre blir gjenstand for tilsvarende negative holdninger?


Les hele debatten