Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Om de skuffende lave satsene for økonomisk sosialhjelp som er framlagt, og hvilke elementer i Statens institutt for forbruksforsknings standardbudsjett de bygger på

Datert: 07.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Nivået på Regjeringens framlagte satser for økonomisk sosialhjelp var skuffende lavt. Beregningen av nivået på satsene sier Regjeringa bygger på enkeltelementer i SIFOs (Statens institutt for forbruksforskning) standardbudsjett uten at det går fram hvilke elementer som er tatt med og hvilke som er utelatt. Heller ikke opplyses det om hvor lang tid en mener det skal gå an å leve på disse satsene.

Vil statsråden gi innsyn i beregningsgrunnlaget, hvilke elementer som er utelatt og begrunnelsen for utvelgelsen?


Les hele debatten