Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til sosialministeren

Om manglende rett til full minstepensjon for norske statsborgere som har bodd mange år i utlandet, men som kommer tilbake og bor her resten av livet

Datert: 24.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Mener sosialministeren at det er riktig at norske statsborgere som har bodd mange år i utlandet, men som kommer tilbake til Norge og bosetter seg her resten av livet, ikke har rett på full minstepensjon?


Les hele debatten