Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Om å forhindre nedbygging av losformidlingssentralen i Lødingen i forbindelse med omorganiseringen i Kystverket

Datert: 08.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I forbindelse med det omorganiseringsarbeidet som i dag pågår i Kystverket er det mange i nord som frykter at den kompetanse som losstasjonen og losformidlingssentralen i Lødingen besitter kan gå mot en nedbygging. Med den økende skipstrafikken og det store uløste kontrollbehov, både i indre lei og langs den lange nordnorske kysten, er en evt. slik nedbygging i Lødingen meget bekymringsfull.

Vil statsråden sørge for å forhindre at en slik nedbygging av losformidlingssentralen i Lødingen finner sted?


Les hele debatten