Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt det foreligger en klar instruks om hvordan statlige etater skal vedlikeholde sine bygninger

Datert: 08.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I mange tilfeller har det vist seg at offentlige bygninger ikke får tilstrekkelig vedlikehold. Dette gjelder bl.a. mange statlig eide bygninger som nærmest faller sammen før de får nødvendig vedlikehold. Som eksempel på dette kan nevnes Slottet og Universitetets urbygning. Dagens praksis med at mange offentlige bygninger ikke får nødvendig vedlikehold før det er tvingende nødvendig er en meget kostbar praksis.

Har statlige etater en klar instruks om hvordan de skal føre vedlikehold av sine bygninger?


Les hele debatten