Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om tiltak for å avhjelpe situasjonen ved Senja sorenskriverembete, hvor saksbehandlingstiden er oppe i 6-7 måneder

Datert: 08.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av justisminister Hanne Harlem

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Ifølge media opplevde Senja sorenskriverembete i fjor en økning i straffesaker og forhørsrettssaker på ca. 40 pst.. Sivile saker økte med 12 pst.. Hittil i år har det vært en økning på ytterligere 30 pst.. Saksbehandlingstiden er oppe i 6-7 måneder. Justisdepartementets målsetting er at straffesaker skal behandles innen 3 måneder. Sorenskriveren har bedt om én dommer og ett rettslokale til, men har fått avslag.

Hva kan statsråden gjøre for å avhjelpe situasjonen?


Les hele debatten