Spørretimespørsmål fra Marthe Scharning Lund (A) til sosialministeren

Om uverdige forhold for eldre, spesielt senil demente, i sykehjem og hjemmebasert omsorg i Skien og Porsgrunn, og om tilstandene andre steder i landet

Datert: 08.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Marthe Scharning Lund (A)

Spørsmål

Marthe Scharning Lund (A): Ifølge flere avisoppslag er det satt søkelys på uakseptable forhold for eldre i både sykehjem og i hjemmebasert omsorg i byene Skien og Porsgrunn. I forbindelse med sykehusinnleggelser har det blitt avdekket at eldre, spesielt senil demente, lider av sterk ernæringssvikt.

Kjenner statsråden til om dette er tilstander en ser andre steder i landet vårt, og i tilfellet, hvilke tiltak mener statsråden kan settes i verk for å rette på slike uverdige forhold?


Les hele debatten