Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å hindre at Norges landbrukshøgskole avlyser hovedkurs i økologisk landbruk, i lys av at feltet er uttalt som et viktig satsingsområde

Datert: 08.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Økologisk landbruk er uttalt som et viktig satsingsområde, og etterspørselen etter økologisk mat er stigende. Regjeringen har tatt til orde for styrking av økologisk landbruk. Samtidig vil Norges Landbrukshøgskole avlyse hovedkurs i økologisk landbruk. Studenter som har startet på dette studiet må nå fortsette på egenhånd. En ekstra belastning er at all informasjon er på engelsk.

Hva kan statsråden gjøre for å hindre at nevnte hovedkurs stanses?


Les hele debatten