Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å utvide tolketjenesten for hørselshemmede og døvblinde til å omfatte skoletolketjenester, og etablere slike tjenester fra 1998/99 for alle som har behov

Datert: 21.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): I Innst. S. nr. 227 (1996-97) blir Regjeringen bedt om å fremme forslag om endringer i lovverket for videregående skole, slik at hørselshemmet ungdom får lovfestet rett til å velge videregående opplæring på tegnspråk.

Vil tolketjenesten for hørselshemmede og døvblinde som i dag eksisterer ved landets hjelpemiddelsentraler bli utvidet til også å omfatte tilbud om skoletolketjenester, og vil Regjeringen sørge for å etablere et tilbud om skoletolketjenester for alle som har behov fra skoleåret 1998/99?


Les hele debatten