Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til justisministeren

Om en proposisjon som oppfølging av Sjølovkomiteens innstilling, og i den forbindelsen å foreslå opprettelse av en uavhengig havarikommisjon for sjøulykker

Datert: 08.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av justisminister Hanne Harlem

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Det har i den siste tiden kommet signaler om at det vurderes opprettet en felles havarikommisjon ved ulykker. Sjølovkomiteens innstilling forelå for 15 måneder siden, og denne foreslo enstemmig at det opprettes en uavhengig havarikommisjon for sjøulykker.

Når kan det ventes at statsråden vil legge fram en proposisjon som oppfølging av Sjølovkomiteens innstilling, og vil statsråden i denne forbindelsen vurdere å foreslå opprettet en uavhengig sjøulykkeskommisjon?


Les hele debatten