Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til samferdselsministeren

Om beslutningen til trafikksjefen i Rogaland om at førerprøve klasse B bare kan avvikles fra Nærbø trafikkstasjon hvis halvparten av prøvene gjennomføres som doble prøver

Datert: 21.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Trafikksjefen i Rogaland har besluttet at førerprøve klasse B bare kan avvikles fra Nærbø trafikkstasjon under forutsetning av at halvparten av prøvene gjennomføres som doble førerprøver.

Mener samferdselsministeren at dette er et vedtak som er i tråd med den service man bør kunne forvente av det offentlige, og hvilket syn har han på at en klage til Statens vegvesen, Vegdirektoratet, på denne avgjørelsen sendt 16. juni 1997, ikke var besvart 5 måneder senere?


Les hele debatten