Spørretimespørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om avslaget på anmodningen om en ordning med fast visum for skiftende, spesialutdannede prester i sikh-menigheten i Oslo framfor fast ansatte

Datert: 14.03.2001
Besvart: 21.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): Sikh-menigheten i Oslo har bedt om en ordning med fast visum for spesialutdannede prester. Menigheten har gitt en faglig begrunnelse for hvorfor en ønsker skiftende prester framfor fast ansatte, men er gitt avslag. Utlendingsregelverket ser dermed ut til å være til hinder for at menigheten kan utøve sin religion på en tilfredsstillende måte.

Vil Regjeringen ta initiativ til å endre regelverket dersom det ikke er mulig å gi et unntak for å løse menighetens problem?


Les hele debatten