Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å avvikle Norsk Kjøtts produksjonsbegrensende tiltak, i lys av de nye eksportmulighetene for landbruksprodukter pga. munn- og klovsyke på kontinentet

Datert: 14.03.2001
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 21.03.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Munn- og klovsyke på kontinentet åpner nye muligheter for eksport av norske landbruksprodukter. Etter en betydelig dumping av norsk overproduksjon i 1998 og 1999, er markedet nå i balanse. Norsk Kjøtt, som har markedsreguleringsansvar, har innført en rekke kostbare, produksjonsbegrensende tiltak.

Mener ikke statsråden det er på tide å avvikle disse tiltakene i lys av de nye eksportmulighetene for norske bønder?


Les hele debatten