Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til helseministeren

Om hvordan nødvendig helsetilbud til befolkningen i Akershus og Østfold skal dekkes, etter at bygging av Follo sykehus er nektet godkjennelse

Datert: 15.03.2001
Besvart: 21.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Departementet har nektet å godkjenne byggingen av Follo sykehus. 140 000 mennesker i Akershus og Østfold får derved ikke det lovede lokalsykehuset. Tilbud til disse er ikke ivaretatt ved planleggingen av det nye Sentralsykehuset i Akershus og ved nytt sentralsykehus i Østfold.

Hvordan vil statsråden dekke det nødvendige helsetilbudet til den forbigåtte befolkningen i Akershus og Østfold?


Les hele debatten