Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å vurdere egenandelsfritak for tjenester, behandling og medisiner for pasienter som er blitt tilkjent pasientskadeerstatning

Datert: 15.03.2001
Besvart: 21.03.2001 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det kan virke som om pasienter oftere blir påført små og store skader i norsk helsevesen nå enn tidligere. Dette kan føre til at pasienten, noen ganger i lang tid, blir avhengig av tjenester, behandling og medisiner. Det føles svært urettferdig for de som opplever dette, at det skal betales egenandeler for opprettelse eller lindring av skade som er blitt påført dem.

Vil statsråden vurdere å frita for egenandeler, i hvert fall, de som er blitt tilkjent pasientskadeerstatning?


Les hele debatten