Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om tilfeller av at en fylkeskommune vil instruere fylkets pasientombud til å være sekretær for pasientombudsrådet, mot ombudets vilje

Datert: 15.03.2001
Besvart: 21.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med behandlingen av pasientrettighetsloven ble det lovfestet at alle fylker skulle ha et pasientombud. Dette ombudet skulle ha en fri stilling slik at en ikke skulle underlegges politisk instruksjonsmyndighet fra fylkeskommunen. Det har imidlertid dukket opp tilfeller der en fylkeskommune vil instruere pasientombudet til å være sekretær for pasientombudsrådet i fylket, mot ombudets vilje.

Mener statsråden at dette er i tråd med lovens bestemmelser om en uavhengig stilling for ombudet?


Les hele debatten