Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til helseministeren

Om at bygging av nytt sykehus i Follo ikke er tatt med i departementets vedtak om regionale helseplaner for 2001-2004

Datert: 15.03.2001
Besvart: 21.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Under behandlingen av St.prp. nr. 87 for 1991-92 Om nytt rikshospital, vedtok Stortinget at det ved bygging av nytt rikshospital også skal bygges nytt sykehus i Follo. I Sosial- og helsedepartementets vedtak om regionale helseplaner for 2001-2004 er nytt sykehus i Follo ikke tatt med.

Betyr dette at Regjeringen og statsråden ikke vil følge opp Stortingets vedtak om å bygge nytt sykehus i Follo?


Les hele debatten