Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeriministeren

Om å etablere en trafikksentral på nordmørskysten, da havområdene utenfor Nordvestlandet er av de mest trafikkerte, værharde og urene i landet

Datert: 16.03.2001
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 21.03.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Havområdene utenfor Nordvestlandet er av de mest trafikkerte, værharde og urene i landet. Årlig seiler 13 000 skip på strekningen. Trafikken er voksende som følge av stor fiskeriaktivitet, økt oljevirksomhet og store utbygginger som metanolfabrikken på Tjeldbergodden og modernisering av Hydro Aluminium på Sunndal.

Er statsråden enig i at det nå er behov for økt fokus på sikkerheten langs kysten av Nordvestlandet, og at etablering av en trafikksentral på nordmørskysten er et riktig og nødvendig tiltak?


Les hele debatten