Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å endre rammebetingelsene for norske utenriks ferjerederier, med henvisning til de langt gunstigere vilkårene i andre nordiske land

Datert: 14.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten