Muntlig spørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om vanskane for bedriftene som prøver å få inn utanlandske IKT-arbeidstakarar, og varslet om mykje dårlegare forhold for private tilbydarar som representerer 12 000 IKT-studieplassar

Datert: 14.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF):


Les hele debatten