Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til utenriksministeren

Om internasjonale tiltak for å begrense og hindre uregulerte valutatransaksjoner som går over landegrensene

Datert: 14.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten