Muntlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til nærings- og handelsministeren

Om tiltak for at kystfrakteflåten fornyes og det kan skapes ny optimisme i næringen, da en sterk produksjonsøkning for fisk og havbruksprodukter forutsetter effektiv transport

Datert: 14.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V):


Les hele debatten