Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til forsvarsministeren

Om offiserers ytringsfrihet, i lys av at en kontreadmirals kandidatur til en NATO-toppstilling skal være trukket pga. uttalelser om MTB-våpenet og overvåking av havområdene

Datert: 19.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Aftenposten skriver 17. mars 2001 at kontreadmiral Kjell-Birger Olsens kandidatur til en toppstilling i NATO er trukket. Årsaken skal være kontreadmiralens uttalelser til pressen om nedleggelse av MTB-våpenet og viktigheten av overvåkingen av havområdene våre.

Mener statsråden det er bedre at denne stillingen går til andre land framfor Norge for å vise at brudd på "pålegget" om munnkurv i forhold til Forsvarsstudien 2000 vil få konsekvenser for vedkommende offiser, og hvilken ytringsfrihet har offiserer etter dette?


Les hele debatten