Spørretimespørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til fiskeriministeren

Om å bekrefte at Stortinget får seg forelagt saken om Stad skipstunnel i inneværende sesjon

Datert: 21.03.2001
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 28.03.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): Det er nå kjent at Fiskeridepartementet i samarbeid med berørte fylkeskommuner har gjennomført et omfattende forprosjekt for Stad Skipstunnel, slik Stortinget har bedt om.

Kan statsråden bekrefte at Stortinget får seg forelagt denne saken i inneværende sesjon, slik statsråden tidligere har gitt uttrykk for?


Les hele debatten