Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Om når det vil bli fremmet forslag om å opprette et kulturminnefond, slik Stortinget har bedt om

Datert: 21.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Stortinget ba i fjor om at det ble lagt fram forslag om opprettelse av Norsk kulturminnefond i en egen proposisjon i løpet av høsten 2000. Dette skjedde ikke. Det er heller ikke avklart når proposisjonen blir lagt fram. Dermed ligger det an til en betydelig forsinkelse i forhold til Stortingets forutsetning.

Når kommer proposisjonen med forslag om opprettelsen av et kulturminnefond?


Les hele debatten