Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til sosialministeren

Om hvorvidt sykepleiere i Tromsø og andre kommuner tvinges til å bryte loven ved å måtte la ufaglærte utdele medisin til syke mennesker

Datert: 21.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I media er det framkommet at sykepleiere i Tromsø kommune mener at de bryter norsk lov ved å måtte la ufaglærte utdele medisin til syke mennesker.

Er det slik at sykepleiere i Tromsø og i andre kommuner tvinges til å bryte loven, og hva vil eventuelt statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten