Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om Vegdirektoratets oppfølging av vedtak og flertallsmerknader tilknyttet Nasjonal transportplan gjennom handlingsprogram for Statens vegvesen 2002-2011

Datert: 21.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Vegdirektoratet har utarbeidet et forslag til handlingsprogram for Statens vegvesen for perioden 2002-2011 som skal bygge på St.meld. nr. 46 for 1999-2000 og Nasjonal transportplan.

I hvor stor grad har Vegdirektoratet fulgt opp de vedtak og flertallsmerknader som ble gjort i Nasjonal transportplan?


Les hele debatten