Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om Rikstrygdeverkets avslag på en søknad om dekning av batterisikring på en rullestolheis, og om sikkerheten ved strømbrudd og brann

Datert: 22.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En mann som er lam fra livet og ned har fått avslag på søknad om dekning for batterisikring på sin plattformheis som går fra handikaptoalettet i kjeller til kontor i annen etasje. Begrunnelsen fra Rikstrygdeverket for avslaget er at batteribackup til rullestolheis ikke er nødvendig i folketrygdlovens forstand for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet.

Er statsråden enig i denne begrunnelsen for avslaget, og hva med funksjonsevnen og sikkerheten ved strømbrudd og eventuell brann?


Les hele debatten