Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til sosialministeren

Om en krysskobling mellom Kreftregisteret og Rikstrygdeverket for å sikre at flere av dem som har krav på yrkesskadetrygd pga. brysthinnekreft, mottar ytelsen

Datert: 27.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Bare en tredjedel av dem som har krav på yrkesskadetrygd etter å ha fått den alvorlige yrkessykdommen brysthinnekreft, har mottatt ytelsen.

Vil departementet sørge for adgang til krysskobling mellom Kreftregisteret og Rikstrygdeverket for å sikre at flere får yrkesskadetrygd?


Les hele debatten