Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til miljøvernministeren

Om at enkelte i Statens naturoppsyn fremstiller bruken av snøskuter, eller ulovlig motorferdsel, som å være et stort problem

Datert: 22.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Bruken av snøskuter, eller ulovlig motorferdsel, blir av enkelte i Statens Naturoppsyn fremstilt som å være et meget stort problem.

Deler statsråden dette inntrykket, og foreligger det planer om å intensivere oppsynet i utvalgte områder?


Les hele debatten