Spørretimespørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til utenriksministeren

Om å bidra til at WTO-forhandlingene om Generalavtalen om handel med tjenester ikke presser fram konkurranseutsetting på flere områder i offentlig sektor

Datert: 22.03.2001
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 28.03.2001 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): Norge deltar i forberedelser til en ny bred runde i WTO, bl.a. om videreutvikling av Generalavtalen om handel med tjenester (GATS).

Vil Regjeringen bidra til at det gjennom de kommende forhandlingene fastslås klart i GATS-avtalen at konkurransereglene ikke skal hindre hvert land i selv å avgjøre hvordan de vil organisere sine offentlige tjenester, og gå imot at avtalen skal presse fram konkurranseutsetting på flere områder innen offentlig sektor?


Les hele debatten