Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at Sandbekk-utvalgets utredning om konkurranseutsetting i offentlig sektor skal være lagt i en skuff, tross utvalgets innsparingsanslag på 10-30 pst.

Datert: 22.03.2001
Besvart på vegne av: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 28.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Ifølge Kommunal Rapport 22. mars 2001 er Sandbekk-utvalgets utredning om konkurranseutsettelse i offentlig sektor lagt i en skuff av Regjeringen. Flertallet i Sandbekk-utvalget mente at mellom 10-30 pst. kunne spares dersom man brukte konkurranseutsetting for å effektivisere offentlig sektor.

Velger virkelig Regjeringen å ikke se nærmere på dette arbeidet når det anslås så store innsparingspotensialer, og bryr Regjeringen seg overhodet ikke om at milliardbeløp muligens kan spares gjennom konkurranseutsetting?


Les hele debatten