Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å klargjøre hvem som etter den nye arbeidstidsavtalen for lærere har rett til å disponere de undervisningstimene som faller bort pga. andre aktiviteter

Datert: 23.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Kan statsråden klargjøre hvem som etter den nye arbeidstidsavtalen for lærere har rett til å disponere de undervisningstimene som faller vekk på grunn av andre aktiviteter, har f.eks. arbeidsgiver mulighet til å bruke disse timene til å redusere overtiden, og når disse timene blir brukt i læringssenter der det ikke er forberedelser eller evaluering i etterkant, er da én arbeidstime i den sammenhengen 45 minutter eller 1 time og 50 minutter?


Les hele debatten