Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om behovet for nye lokaler for Høgskolen i Akershus pga. bygging av nytt sentralsykehus, og å garantere at sykepleierstudentopptaket neste år vil gå som planlagt

Datert: 23.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Akershus fylkeskommune skal bygge nytt sentralsykehus, og byggestart er fastsatt til 1. oktober. Utbyggingen kommer i konflikt med høgskolen, og avdelingen må skaffes nye lokaler. Avdelingen har ca. 500 studenter og bidrar sterkt til rekrutteringen av sykepleierer til SiA. Flere mulige lokaliseringsalternativer har vært vurdert.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre høgskolen lokaler til kommende studieår, og kan statsråden garantere at opptaket av studenter til høgskolen neste år vil gå som planlagt?


Les hele debatten