Spørretimespørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helseministeren

Om tiltak til forebygging av selvmordsforsøk, og større bruk av frivillig sektor i den sammenhengen

Datert: 23.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Jeg vil vise til flere oppslag i media de siste dagene i forbindelse med det store antall selvmordsforsøk, ikke minst i gruppen jenter under 20 år.

Hvilke nye tiltak er mulig å sette i gang, eller gi økonomisk støtte til for å komme bedre ut i forhold til forebygging, og hvordan kan man i større grad gjøre bruk av frivillig sektor i denne sammenheng?


Les hele debatten