Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til landbruksministeren

Om å gjera det mogleg å slå saman mjølkekvotar for bruk som vert samanslegne, også om dei ikkje grensar mot kvarandre med innmark

Datert: 23.03.2001
Fremsatt av: Olaf Gjedrem (KrF)
Besvart: 28.03.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): I forskrift for kvoteordning for mjølk er det eit vilkår for å kunna slå saman mjølkekvotane ved samanslåing av bruk at bruka grensar inn til kvarandre med innmark. Ei streng praktisering av denne regelen kan stengja for ynska rasjonalisering.

Vil statsråden ta initiativ slik at det vert muleg å slå saman kvotar for bruk som vert samanslegne også om dei ikkje grensar mot kvarandre?


Les hele debatten