Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Om planene om storstilt sammenslåing av vegkontorene, sett i forhold til at en rekke samferdselsoppgaver er foreslått overført fra statlig embetsverk til fylkene

Datert: 23.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Oppgavefordelingsutvalget har foreslått å overføre en rekke oppgaver, blant annet innenfor samferdsel, fra statlig embetsverk til folkevalgt styring i fylkene. Samtidig foreligger det planer om storstilt sammenslåing av veikontorene, som i dag er fylkenes kompetansemiljøer på planlegging av nye samferdselsprosjekter.

Er statsråden enig i at en slik uttapping av kompetansemiljøer fra Distrikts-Norge er uforenlig med en reform hvor et helhetlig ansvar for samferdselspolitikken desentraliseres?


Les hele debatten