Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om ev. åpning for foreldrebetaling for elever i forsøkene med arbeidstid og skoledagorganisering som avtalen med lærerorganisasjonene åpner for

Datert: 23.03.2001
Fremsatt av: Ågot Valle (SV)
Besvart: 28.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Avtalen som er inngått mellom lærerorganisasjonene og staten åpner for ulike forsøk med arbeidstiden og andre måter å organisere skoledagen. Etter opplæringsloven skal grunnskolen være gratis, men det kan tas betaling for SFO.

Vil statsråden åpne for foreldrebetaling for elever som skal delta i forsøket, og vil statsråden ha forsøk der elever som tilhører samme klassetrinn på samme skole kan få ulike tilbud avhengig av om foreldrene har anledning til å betale for barnas skolegang?


Les hele debatten