Spørretimespørsmål fra Grethe Fossli (A) til helseministeren

Om at blinde med førerhund er blitt avvist fra restauranter, hoteller og drosjer, med begrunnelsen at de ikke kan ta med seg hunden

Datert: 27.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): I den senere tid har jeg fått opplyst at flere blinde med førerhund er blitt avvist fra restauranter, hoteller og drosjer. Begrunnelsen er at de ikke kan ta med seg hunden. I de fleste tilfeller har innehaveren av restauranten eller drosjen vært av utenlandsk opprinnelse.

På hvilken måte gir myndighetene orientering til alle som etablerer seg innen de nevnte bransjer om de spesielle regler som gjelder for blind med førerhund og førerhund under opplæring?


Les hele debatten