Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til miljøvernministeren

Om at staten ønsker å tilby jaktrettshavere i ulveområder en avtale om å leie deres jaktterreng, og hvilken bevilgning som tenkes brukt til formålet

Datert: 23.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): I lokalavisene i Hedmark annonseres det nå med at staten ønsker å tilby jaktrettshavere en avtale om å leie deres jaktterreng i ulveområder.

I hvilke områder vil det være aktuelt å kjøpe ut jaktretten på denne måten, og hvilken bevilgning er det som tenkes brukt til denne leiebetalingen?


Les hele debatten