Muntlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Om problemer og konsekvenser tilknyttet innføring av kontantstøtte til småbarnsfamilier

Datert: 05.11.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A):


Les hele debatten