Muntlig spørsmål fra Ingvald Godal (H) til forsvarsministeren

Om å få føreseieligheit for Forsvaret, då Arbeidarpartiet på 1990-talet aldri følgte opp langtidsplanane i dei årlege budsjetta

Datert: 21.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H):


Les hele debatten