Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om den nylig fremlagte langtidsproposisjonen for Forsvaret, og holdbarhetsdatoen for "Peace in our time"-strategien

Datert: 21.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP):


Les hele debatten