Muntlig spørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at opprydningsarbeidet innanfor skjemaveldet ifølgje NHO er stoppa opp eller har vorte svært forseinka

Datert: 21.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF):


Les hele debatten